paradicsom Paradicsom szabadföldi termesztéseTalajigény szempontjából a síkfekvésű vagy az enyhe déli lejtésű táblák javasolhatók. Fagyzugos, szélnek erősen kitett területekre, valamint az olyan helyekre, ahol az esővíz vagy a hólé összegyűlik és hosszabb-rövidebb ideig elborítja a talajt, nem szabad paradicsomot ültetni.
5%-os lejtőn esőszerű öntözéssel, 5-10%-os lejtőn pedig csak cseppenkénti öntözéssel lehet termeszteni (ennél meredekebb lejtőn az eróziós és deflációs károk miatt nem lehet). A szélsőséges futóhomok és a nagyon kötött agyagtalajok kivételével bárhol megterem. Korai termesztésre a gyorsan melegedo homok és homokos vályogtalajok, kései szedésre a vályogtalajok alkalmasak.

Termesztéstechnológiai változatok és vetési, illetve ültetési idopontok:

a
b


Vetési időpontok palántaneveléshez:


Palántanevelési idő: 6-9 hét


Hektáronkénti vetőmagigény:


Tápanyagellátás 60 t/ha tervezett termésátlaghoz: 14-17 t/ha szervestárgya, 150 kg N, 78 kg P2O és 372 kg K hatóanyagot tartalmazó műtrágyamennyiség.

A művelt talaj vastagságának el kell érnie a 20-25 cm-t. A mésztartalom 1-1,5% között, a pH tartalom pedig 6,5-7,5 között legyen. Vetésforgó esetén a szervestrágyázott szakaszban helyezzük el.

A paradicsom nem tartozik a sóérzékeny növények közé, de szikesedésre hajlamos talajon lassabban indul a gyökeresedése, apróbb bogyókat terem és gyakori a bogyófoltosság is.

1 t termés és az ehhez tartozó lombtömeg képzéséhez 2,4 kg N, 0,9 kg P2O5 és 3,5 kg K2O szükséges. Szabadföldi körülmények között jó közepes termésnek mondható a 60 t/ha. Az 1 ha-ra vetített tápanyagfelhasználás:

Alaptrágyaként istállótrágya 14-17 t/ha, pétisó 500-700 kg/ha, szuperfoszfát 350-425 kg/ha és kálisó 140-170 kg/ha szükséges. Ültetett paradicsomhoz gyakori a Tomasol használata (100 l/ha 1-1,5%-os oldat formájában). Fejtrágyaként 50 kg/ha N hatóanyagú műtrágya javasolt. Permetezőtrágyaként használható: Wuxal, Woldünger, Mikoramid 0,5-1%-os töménységben.

Őszi talajmunkák: tarlóhántás, altalajlazítás 70 cm mélységben, szerves- és műtrágya kiszórás, mélyszántás 25-35 cm mélységben. Ágyásos műveléshez a mélyszántás után ágyáselőhúzás (a barázdák mélysége 12-16 cm).

Tavaszi talajmunkák: szántás irányára merőlegesen vagy átlósan simítózás, ezt egy munkamenetben követi a gyomirtás, a lazítás és az újratömörítés fogas vagy tárcsás boronával. Az ültetés előtt néhány nappal az ültetés mélységénél néhány centiméterrel mélyebb lazítás, ekkor célszerű bemunkálni a vegyszereket is (a műtrágyát kultivátorral vagy tárcsával, a gyomirtó szereket pedig kombinátorral).

Helyrevetéses termesztéshez ki kell alakítani az ágyásokat, az alkalmazható gyomirtószerekről a 38. táblázat tájékoztat. A táblázatban megadott alacsonyabb dózis a laza, homoktalajra, a megadott dózis a kötöttebb, humuszban gazdag talajra vonatkozik.

Helyrevetett paradicsomban alkalmazható gyomirtószerek

Márkanév

Hatóanyag

Dózis

FK

Vetés előtt a talajba dolgozandó gyomirtószerek

Devrinol 50 WP

napropamid

3,0-5,0 kg/ha

III.

Paarlan

izopropalin

1,7-2,5 l/ha

III.

Ridenol 80 WP

difenamid

7,0-10,0 kg/ha

III.

Vetés után, kelés elott a talaj felszínére kijuttatandó gyomirtószerek

Devrinol 50 WP

napropamid

3,0-5,0 kg/ha

III.

Dual 720 EC

metolaklór

2,0-3,5 l/ha

III.

Dual 960 EC

metolaklór

1,5-2,2 l/ha

III.

Finale

glufozinát-ammónium

1,0-1,5 l/ha

III.

Paarlan

izopropalin

1,7-2,5 l/ha

III.

Rideon 80 WP

defenamid

7,0-10,0 kg/ha

III.

Reglone

diquat-dibromid

2,0-2,5 l/ha

I.

Sencor 70 WP

metribuzin

0,2-0,3 kg/ha

I.

Jelmagyarázat:

FK = forgalmazási kategória

Palántázott paradicsomban alkalmazható gyomirtószerek

Márkanév

Hatóanyag

Dózis

FK

Kiültetés elott a talajba dolgozandó gyomirtószerek

Devrinol 50 WP

napropamid

3,0-5,0 kg/ha

III.

Ipifluor 48 EC

trifluralin

1,6-1,9 l/ha

II.

Olitref

trifluralin

2,8-3,5 l/ha

II.

Olitref 480 EC

trifluralin

1,6-1,9 l/ha

II.

Ridenol 80 WP

difenamid

7,0-10,0 kg/ha

III.

Treflan

trifluralin

2,8-3,5 l/ha

II.

Triflurex 26 EC

trifluralin

2,8-3,5 l/ha

II.

Triflurex 48 EC

trifluralin

1,6-1,9 l/ha

II.

Kiültetés előtt a talaj felszínére kijuttatandó gyomirtószerek

Dual 720 EC

metolaklór

2,0-3,5 l/ha

III.

Dual 960 EC

metolaklór

1,5-2,2 l/ha

III.

Sencor 70 WP

metribuzin

0,4-0,5 kg/ha

I.

Stomp 330 EC

pendimetalin

4,0-6,0 l/ha

III.

Stomp 400 SC

pendimetalin

3,9-4,9 l/ha

III.


Helyrevetett és palántázott paradicsom állománykezelésére alkalmazható gyomirtószerek

Márkanév

Hatóanyag

Dózis

FK

Agil 100 EC

propaquizafop

0,8-1,0 l/ha

1,0-2,0 l/ha

III.

Furore S

fenoxaprop-P-etil

0,8-1,0 l/ha

2,5-3,0 l/ha

III.

Fusilade S

fluazifop-P-butil

2,5-3,0 l/ha

3,0-4,0 l/ha

III.

Nabu S

szetixidim

1,5-2,0 l/ha

4,0-6,0 l/ha

III.

Perenal

haloxifop-R-metilészter

0,4-0,8 l/ha

1,0-2,0 l/ha

I.

Sencor 70 WP

metribuzin

0,3-0,5 kg/ha

I.

A gyakorlatban használt tápkockaföld receptek:

A tápkockás palántanevelést a korai szabadföldi és a támrendszeres technológiához használjuk általában. Tömeges palántanevelés során 5-7 cm-es sor és 3 cm-es tőtávolságot tartanak így 14-20 cm2 tenyészterületen zömök, erős palántát lehet eloállítani.


Szabadföldi korai paradicsom szaporításának ütemezése és az érés kezdete

Palántanevelési változat

Vetés

Tűzdelés

Kiültetés

Éréskezdet

Tápkockás

02. 20.

03. 05-10.

04. 15.

06. 20.

Tuzdelt

02. 22.

03. 10-15.

04. 20.

06. 30.

Fóliába vetett

03. 01.

-

04. 25-30.

07. 05-10.

1 ha-ra való palánta 0,25-0,30 kg vetőmagból állítható elo. A palántanevelési idő 6-8 hét (fűtéssel). A palántanevelés időszakában 2-3 növényvédelmi permetezést végeznek. Palántadőlés megelőzésére 0,5%-os Zineb vagy 0,3 %-os Dithane M-45-tel kell beöntözni 2,5 l/m2 adagolásban. Baktériumos és gombás megbetegedések ellen Rézoxiklorid 50 WP, Dithane M-45, Zineb, Miltox Special és Kasumin 2 EC, rovarkártevők ellen pedig Pirimor ajánlott. Ültetés előtt Rézoxikloid 50 WP 0,5%-os oldata + Kasumin 2 l/ha töménységben. Burgonyabogár ellen Bancol 1 WP 0,01%-os töménységben.

65000-80000 tő/ha paradicsom megnevelése az általános. Ehhez a vetőmagszükséglet 0,6-1,0 kg/ha. A pontos vetés feltétele, hogy a haladási sebesség ne lépje túl a 4 km/h sebességet (3,5-3,8 km/h legyen).

Kelés elott a talajfelszín lecserepesedését azonnal meg kell szüntetni. A hengerezést pattanó csíra állapotban kell elvégezni.

Öntözés nélküli termesztésnél az egyetlen lehetőség a nedvesség megőrzésére a helyes időben végzett kultivátorozás. A talaj tömődöttségét, levegőtlenségét esőzés, öntözés után kultivátorozással szüntethetjük meg.

A paradicsomnak az ültetéstol a tenyészidőszak végéig 120-250 mm kiegészítő csapadékra (öntözésre) van szüksége (talajkötöttségtől függően). 1 mm csapadék 1 l/m2 vízadagot jelent, ami a talajt megközelítoen 1 cm mélyen áztatja be. Az egy-egy alkalommal kijuttatott víz 20-25 mm kell, hogy legyen. Ettől eltér a keleszto öntözés (helyrevetésnél és a palántázáskor adott beiszapoló öntözés), mely nem haladhatja meg a 4-5 mm-t. A paradicsomot homoktalajon 1,5-2 hetente, vályogtalajon 2-3 hetente szükséges öntözni.

Az utóbbi években a támrendszeres paradicsomtermesztés kapcsán gyorsan terjed a cseppenkénti-, vagy mikroöntözés. Ez a legtakarékosabb öntözés, de beruházásigénye nagy (lásd az "Uborka szabadföldi termesztése" c. részben leírtakat). Nagy előnye a folyamatos víz- és tápanyagellátás biztosíthatósága.

Vegetációs időben, helyrevetett állománynál az első kultivátorozást a növények 2-3 lombleveles állapotában kezdjük, míg palántázott állományban közvetlenül a palánták begyökeresedése után. 1-2 kultivátorozásra van szükség 4-5 cm mélységben. A palántázott állományban összesen 3-4 alkalommal végzik és 1-2 gazoló kapálással egészítik ki.

A paradicsom ezermagtömege 2,5-3,3 g között változik. 1 g-ban 400-500 mag van.

Az 1996. augusztus 01-én érvényes paradicsom vetőmag árak:

A paradicsomtermesztés termelési költségei 5 év alatt 83%-át érték el. Az 1994-es összesített kisgazdasági adatokból látható, hogy 132172 Ft/ha, míg 1990-ben 71913 Ft/ha volt. A mezőgazdasági szövetkezetekben az 1990. évi 165450 Ft/ha 1994-re 301686 Ft/ha-ra nőtt.


Költség- és jövedelemviszonyok a paradicsomágazatban

Megnevezés

M.e.

1990

1991

1992

1993

1994

Mezőgazdasági szövetkezetekben

Termésátlag

t/ha

29,07

15,09

18,00

-

24,00

Értékesítési átlagár

Ft/t

4652

4376

4981

-

8235

Önköltség

Ft/t

5692

9354

10704

-

12570

Termelési költség

Ft/ha

165450

141139

192667

-

301686

Jövedelem

eFt/ha

-3,2

-79,7

-103,0

-

104,1

Jövedelmezőség

%

-18

-53

-53

-

-34

Árutermelő kisgazdaságokban

Termésátlag

t/ha

26,53

28,14

21,63

21,56

25,96

Értékesítési átlagár

Ft/t

4650

4473

5127

5832

8711

Önköltség*

Ft/t

2711

3298

3557

4931

5091

Főtermék bruttó jövedelme

Ft/t

1939

1175

1570

901

3620

Termelési költség*

Ft/ha

71913

92810

76937

106308

132172

Bruttó jövedelem

eFt/ha

51,5

33,1

34,0

19,4

94,0

Nettó jövedelem

eFt/ha

5,6

-17,5

-23,4

-52,4

9,4

Felhasznált saját munka

óra/ha

917

842

765

798

705

Termelési érték bruttó jövedelme

%

41,7

26,2

30,6

15,4

41,5

Jelmagyarázat:

*: a kisüzemi adatok a saját munkaráfordítás díját nem tartalmazzák

A paradicsomtermesztés költségének és jövedelmének alakulása a mezőgazdasági szövetkezetekben

Megnevezés

M.e.

1991

1992

1994

Fotermék mennyisége

t

1539

54

840

Értékesített főtermék mennyisége

t

1103

54

840

Átlagtermés

t/ha

15,09

18

24

Vetomagköltség

Ft/ha

15431

2000

15057

Mutrágyaköltség

Ft/ha

3922

4333

0

Energiaköltség

Ft/ha

314

0

6343

Növényvédőszer költsége

Ft/ha

9304

10000

13743

Egyéb anyagköltség

Ft/ha

2108

0

5400

Anyagköltség összesen

Ft/ha

31079

16333

40543

Munkabér

Ft/ha

19657

33333

65800

TB járulék

Ft/ha

8941

14667

28943

Értékcsökkenési leírás

Ft/ha

78

0

0

Traktorköltség

Ft/ha

13902

8667

24286

Tehergépkocsi költség

Ft/ha

2373

23000

0

Öntözési költség

Ft/ha

2735

14667

13829

Egyéb segédüzemi költség

Ft/ha

3951

-1

142

Segédüzemi költségek összesen

Ft/ha

22961

46333

38257

Idegen szolgáltatás költsége

Ft/ha

49

28667

0

Idegen fuvar költsége

Ft/ha

275

0

0

Biztosítási díjak

Ft/ha

6363

0

12600

Egyéb költség

Ft/ha

11451

2666

5800

Egyéb költségek összesen

Ft/ha

18138

31333

18400

Közvetlen költségek összesen

Ft/ha

100854

141999

191943

Üzemi általános költség

Ft/ha

7912

17667

36914

Fotermék közvetlen költsége

Ft/ha

108766

159666

228857

Gazdasági általános költség

Ft/ha

32275

33001

72829

Földadó

Ft/ha

98

0

0

Termelési költség

Ft/ha

141139

192667

301686

Fotermék árbevétele

Ft/ha

47324

89667

197629

Termelési érték

Ft/ha

66034

89658

197629

Jövedelem

Ft/ha

-75105

-103009

-104057

Fotermék közvetlen önköltsége

Ft/t

7209

8871

9536

Fotermék önköltsége

Ft/t

9354

10704

12570

Értékesítési ár

Ft/t

4376

4981

8235

Értékesített főtermék jövedelme

Ft/t

-4978

-5723

-4335

100 Ft termelési költségre jutó jövedelem

Ft

-53,22

-53,47

-34,49

Módosított ágazati eredmény

Ft/ha

-53157

-125333

-80800

Módosított ágazati eredmény

Ft/t

-3523

-6963

-3367


A szabadföldi paradicsomtermesztés költségének és jövedelmének alakulása az integrált árutermelo kisgazdaságokban

Megnevezés

M.e.

 

1991

1992

1993

1994

Kisgazdaságok száma

db

981

688

274

230

Vetés- és termoterület

ha

363

315

125

230

1 kisgazdaságra jutó vetésterület

ha

0,37

0,46

0,46

1

Átlagos aranykoronaérték

AK/ha

23,25

21,82

22,29

21,51

Főtermék mennyisége

t

10214

6814

2695

5971

Értékesített fotermék mennyisége

t

10125

6773

2683

5938

Termésátlag

t/ha

28,14

21,63

21,56

25,96

Vetőmagköltség (szaporítóanyag)

Ft/ha

15796

13113

11234

12609

Mutrágyaköltség

Ft/ha

4177

3312

6580

6933

Energiaköltség

Ft/ha

4752

6004

11690

11819

Növényvédoszer költsége

Ft/ha

8948

8371

9990

8601

Egyéb anyagköltség

Ft/ha

3137

3271

4948

2416

Anyagköltség összesen

Ft/ha

36810

34071

44442

42378

Idegen munka költsége

Ft/ha

28080

22097

28486

52534

Értékcsökkenési leírás

Ft/ha

3342

3307

5138

6850

Egyéb költség

Ft/ha

17136

11046

19673

20620

Közvetlen költségek összesen*

Ft/ha

85368

70521

97739

122382

Üzemi általános költség

Ft/ha

4268

3526

4887

6119

Fotermék szukített költsége*

Ft/ha

89636

74047

102626

128501

Gazdasági általános költség

Ft/ha

2561

2116

2932

3671

Földadó

Ft/ha

613

774

750

0

Termelési költség*

Ft/ha

92810

76937

106308

132172

Árbevétel

Ft/ha

124769

110236

125176

224895

Termelési érték

Ft/ha

125870

110897

125738

226138

Bruttó jövedelem

Ft/ha

33060

33960

19430

93966

Nettó jövedelem

Ft/ha

-17460

-23409

-52390

9366

Felhasznált saját munka

óra/ha

842

765

798

705

Saját munka bruttó jövedelme

Ft/óra

39

44

24

133

Főtermék szukített önköltsége*

Ft/t

3185

3423

4760

4950

Főtermék önköltsége*

Ft/t

3298

3557

4931

5091

Értékesítési ár

Ft/t

4473

5127

5832

8711

Fotermék bruttó jövedelme

Ft/t

1175

1570

901

3620

Termelési érték bruttó jövedelemhányada

%

26,3

30,6

15,5

41,6

Jelmagyarázat a táblázathoz:

* = a saját munkaráfordítás díját nem tartalmazza

Ültetéskor beöntözés homokos talajokon 0,5-1 l/m2, vályog- és agyagos vályogtalajokon 0,4-0,5 l/m2 ajánlott. Kelesztő öntözés esetén (helyrevetésnél) 5-10 mm.

A paradicsom betakarítása június 20-a (a legkorábbi érésidő) körül várható. Ezt követően a fagyokig lehet szedni a paradicsomot.

Paradicsom betakarítógép


A szolgáltatásban szereplő szövegek és képek nem másolhatók, nem jeleníthetők meg más szolgáltatásban, kiadványban a GATE Kertészeti Tanszékének írásos engedélye nélkül!