2. FÉMBEVONATOK LEVÁLASZTÁSA GALVANIZÁLÁSSAL

Galvanizálással a katódnak (negatív pólus) kapcsolt alkatrész felületére - külsõ áramforrás segítségével - a bevonandó fém ionjait tartalmazó elektrolitból fémbevonatot választanak le. A pozitív pólus - az anód - legtöbbször oldódó és a bevonó fémbõl van.

A galvántechnikai eljárásokat elsõsorban korrózióvédõ bevonatok leválasztására használják. Közülük is a legelterjedtebb a cinkbevonat (horgany). A réz-nikkel-krómbevonatokat még ma is elsõsorban az autóipar alkalmazza.

A galvánbevonatokat számos esetben használják csupán díszítõ jelleggel is. Ebben az esetben az egyéb követelmények háttérbe szorulnak.

A bevonatok korrózióvédõ tulajdonságát a következõ tényezõk befolyásolják:

Egyre nagyobb jelentõségûek az un. funkcionális bevonatok, amelyeknek feladata egy adott készülék vagy berendezés mûködéséhez szükséges funkció ellátása mint pl. a keménykróm, amelynek feladata a munkadarab kopásállóságának növelése. Hasonló feladata van a galvanikusan leválasztott csapágyfémeknek is. Legnagyobb felhasználója a funkcionális bevonatoknak az elektromos ipar, pl. galvanoplasztikai uton elõállított mikrohullámú vezetõk, nyomtatott áramkörök, nagy vezetésû ezüstrétegek, kapcsolók aranybevonata stb. Egyre nagyobb jelentõséget nyernek a galvanoplasztikai úton elõállított mûanyag prés- és fröccsszerszámok, rakéta alkatrészek, távközlési tükrök stb.

A galvanizáláshoz használt elektrolitokat (szakmai zsargonnal "galvánfürdõket") legtöbbször az oldat pH-ja szerint szokták felosztani, vagyis lehetnek savas, lúgos és semleges elektrolitok.

Az elektrolitok - a leválasztott fémiontól függetlenül - elvileg hasonló komponenseket tartalmaznak: fémsókat, vezetõsókat, pH-beállítókat és különféle adalékanyagokat (fényesítõ-, kiegyenlítõ-, nedvesítõadalékok- komplexképzõ anyagok stb.), mely utóbbiak a fémbevonatok tulajdonságait módosítják.

A megfelelõ minõségû galvánbevonat kialakításához a munkadarab kifogástalan zsírtalanítása (lúgos vagy szerves oldószeres), pácolással történõ oxidmentesítése valamint alapos vizes öblítése szükséges. A galvanizálást legtöbbször az elektrolitikus zsírtalanítás mint finomzsírtalanítás és az azt követõ savas áthúzás, az un. dekapírozás elõzi meg, a közbensõ átfolyóvizes öblítésekkel együtt.

A galvántechnológia ellenõrzése szinte valamennyi esetben hasonló:

a galvánelektrolit ellenõrzése:

bevonatellenõrzés:

A szigorú környezetvédelmi elõírásokat a galvanizálás esetében is be kell tartani, amely:

Mivel a galvanizálás során igen sok mérgezõ vegyszer kerül felhasználásra a munkavédelmi elõírások betartására fokozottak kell figyelni: így pl. az egyéni védõfelszerelések használatára, az elszívás és levegõbefúvás alkalmazására.

A galvanizáló és kiszolgáló berendezések (egyenirányítók, daruk, galvanizáló szerszámok, centrifugák stb.) rendszeres karbantartásáról - a biztonságtechnikai elõírások figyelembevételével - gondoskodni kell.

Szabványok:MSZ 21461-1:1988 MSZ-05-20.0510-4:1989Vonatkozó szabványok:
MSZ 6574-1:1986 MSZ 6575-17:1979
MSZ 6575-1:1977 MSZ 6575-18:1981
MSZ 6575-2:1989 MSZ 6575-19:1982
MSZ 6575-3:1978 MSZ 6575-20:1979
MSZ 6575-5:1986 MSZ 6575-21:1985
MSZ 6575-6:1983 MSZ 6575-22:1987
MSZ 6575-8:1986 MSZ 18869:1977
MSZ 6575-12:1978 MSZ-05-22.7241:1982
MSZ 6575-13:1982 MSZ-05-22.7402:1983
MSZ 6575-15:1982 MSZ-05-22.7403:1983
MSZ 6575-16:1979 MSZ-05-22.7430:1983

A Nemzeti Szabványosítás 1996. évi szabványai:

CA 303: MSZ ISO 9220 Galvánbevonatok vizsgálata A rétegvastagság meghatározása pásztázó elektronmikroszkóppal.

CA 304: MSZ ISO 4042 Csavarok és csavaranyák galvánbevonatainak követelményei.

CA 402: MSZ EN 192 Vas- ás acéltermékek galvánbevonatainak követelményei.

CA 404: MSZ ISO 1460 Fémes bevonatok. Vas- és acéltermékek galvánbevonatai. Az egységnyi területre felvitt tömeg meghatározása gravimetriás módszerrel.

Felhasználható szakirodalom:

Dr.Csokán - Dr.Nádasi: Felületnemesítés fémbevonatokkal Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979

Losonci - Tihanyi - Petõ: Galvanotechnikai zsebkönyv Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982

Kocsis László - Nagy Ádám: Felületvédelem szervetlen bevonatokkat Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984

Losonci Iván - Bánhegyi Katalin - Petõ Csaba: Galvánelektrolitok és bevonatok vizsgálata Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986

Felületvédelmi kézikönyv Fõszerkesztõ: Orgován László Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989